Јавне набавке услуга: ЈНМВ 23/09-19 - Израда техничке спецификације новог софтверског решења за Регистар заложног права који води Агенција за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 03.10.2019 12:12
Конкурсна документација 03.10.2019 12:13
Одлука о додели уговора 22.10.2019 02:44
Обавештење о закљученом уговору 30.10.2019 12:55