Јавне набавке услуга: ЈНМВ 25/10-19 Одржавање електроинсталација, агрегата и упс уређаја за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 21.10.2019 03:32
Конкурсна документација 21.10.2019 03:32
Обавештење о измени Конкурсне документације 24.10.2019 11:18
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 24.10.2019 11:19
Одлука о додели уговора 07.11.2019 12:32
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 22.11.2019 02:38
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 22.11.2019 02:39