Јавне набавке услуга: ЈНМВ 28/10-19 - Одржавање инсталација и опреме у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 24.10.2019 02:36
Конкурсна документација 24.10.2019 02:36
Одлука о додели уговора 05.11.2019 01:25
Обавештење о закљученом уговору 13.11.2019 10:53