Јавне набавке добара: ЈНМВ 29/10-19 Новогодишњи пакетићи за децу запослених (играчке) за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 19.11.2019 02:42
Конкурсна документација 19.11.2019 02:42
Одлука о додели уговора 03.12.2019 03:14
Обавештење о закљученом уговору 11.12.2019 08:29