Јавне набавке услуга: ЈНОП 11/11-19 - Услуге израде и имплементације софтверског решења за Регистар здравствених установа који води Агенција за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 20.11.2019 03:02
Конкурсна документација 20.11.2019 03:02
Прилог 1 Конкурсне документације 20.11.2019 03:02
Додатне информације или појашњења 22.11.2019 03:06
Додатне информације или појашњења 2 06.12.2019 12:01
Додатне информације или појашњења 3 16.12.2019 12:39
Одлука о додели уговора 24.12.2019 12:51
Обавештење о закљученом уговору 30.12.2019 10:01