Јавне набавке услуга: ЈНМВ 30/11-19 - Услуге унапређења и развоја Портала за поручивање, продају и испоруку података и извештаја за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 20.11.2019 03:11
Конкурсна документација 20.11.2019 03:11
Додатне информације или појашњења 22.11.2019 03:06
Одлука о додели уговора 05.12.2019 02:35
Обавештење о закљученом уговору 06.12.2019 01:58