Јавне набавке услуга: ЈНМВ 31/11-19 Услуга штампања за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 28.11.2019 03:48
Конкурсна документација 28.11.2019 03:48
Одлука о додели уговора 13.12.2019 08:12
Обавештење о закљученом уговору 17.12.2019 11:26