Јавне набавке добара: ЈНОП 12/12-19 Електрична енергија за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 24.12.2019 12:35
Конкурсна документација 24.12.2019 12:36
Обавештење о измени конкурсне документације 16.01.2020 11:03
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 16.01.2020 11:04
Одлука о додели уговора 03.02.2020 03:23
Обавештење о закљученом уговору 26.02.2020 01:21