Јавне набавке услуга: ЈНОП 01/01-20 Услуге обезбеђења-физичко-техничка заштита имовине и лица у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 24.01.2020 02:27
Конкурсна документација 24.01.2020 02:27
Додатне информације или појашњења 30.01.2020 10:10
Додатне информације или појашњења 2 31.01.2020 03:51
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 05.02.2020 12:22
Измена конкурсне документације 21.02.2020 12:54
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 21.02.2020 12:54
Одлука о обустави поступка 26.03.2020 10:10
Обавештење о обустави поступка 08.04.2020 11:53