Јавне набавке добара: ЈНМВ 03/03-20 - Противпожарна централа за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 12.03.2020 01:44
Конкурсна документација 12.03.2020 01:44
Одлука о додели уговора 30.03.2020 12:52
Обавештење о закљученом уговору 03.04.2020 01:22