Јавне набавке услуга: ЈНОП 02/03-20 - Одржавање система грејања и хлађења у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 12.03.2020 01:46
Конкурсна документација 12.03.2020 01:47
Одлука о додели уговора 14.04.2020 12:36
Обавештење о закљученом уговору 16.04.2020 01:13