Јавне набавке добара: ЈНМВ 07/03-20 Деривати нафте за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 20.03.2020 02:59
Конкурсна документација 20.03.2020 03:00
Додатне информације или појашњења 26.03.2020 02:16
Одлука о додели уговора 01.04.2020 03:08
Обавештење о закљученом уговору 16.04.2020 01:08