Јавне набавке услуга: ЈНОП 04/04-20 Услуге обезбеђења - физичко техничка заштита лица и имовине у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 10.04.2020 01:44
Конкурсна документација 10.04.2020 01:45
Одлука о додели уговора 20.05.2020 11:45
Обавештење о закљученом уговору 05.06.2020 12:30