Јавне набавке услуга: ЈНОП 05/04-20 - Услуге осигурања за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 14.04.2020 01:02
Конкурсна документација 14.04.2020 01:02
Додатне информације или појашњења 21.04.2020 01:38
Одлука о додели уговора 18.05.2020 01:29
Обавештење о закљученом уговору 25.05.2020 02:13