Јавне набавке услуга: ЈНМВ 08/04-20 - Одржавање принтера, скенера, факс и копир апарата у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 23.04.2020 01:52
Конкурсна документација 23.04.2020 01:52
Одлука о додели уговора 06.05.2020 08:11
Обавештење о закљученом уговору 11.05.2020 01:18