Јавне набавке услуга: JNMV 11/05-20 Одржавање система противпожарне заштите у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 28.05.2020 02:15
Конкурсна документација 28.05.2020 02:15
Одлука о додели уговора 09.06.2020 08:12
Обавештење о закљученом уговору 12.06.2020 08:01