Јавне набавке услуга: ЈНОП 08/05-20 Услуге чишћења објеката за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 03.06.2020 03:23
Конкурсна документација 03.06.2020 03:23
Додатне информације или појашњења 13.06.2020 01:05
Обавештење о измени конкурсне документације 17.06.2020 02:39
Одлука о додели уговора 23.07.2020 01:17
Обавештење о закљученом уговору 06.08.2020 11:46