Јавне набавке услуга: ЈНОП 11/06-20 - Одржавање хардверске опреме за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 08.06.2020 12:38
Конкурсна документација 08.06.2020 12:39
Одлука о додели уговора 10.07.2020 01:24
Обавештење о закљученом уговору 16.07.2020 02:05