Јавне набавке услуга: ЈНОП 07/04-20 Услуге унапређења и развоја система Е-регистрација у Регистру финансијског лизинга који води Агенција за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 10.06.2020 10:08
Конкурсна документација 10.06.2020 10:08
Прилог 1 Конкурсне документације 10.06.2020 10:08
Додатне информације или појашњења 29.06.2020 11:15
Одлука о додели уговора 16.07.2020 02:06
Обавештење о закљученом уговору 21.07.2020 02:51