Јавне набавке добара: JNMV 10/05-20 Тонери за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 15.06.2020 03:39
Конкурсна документација 15.06.2020 03:39
Одлука о обустави поступка 25.06.2020 02:52
Обавештење о обустави поступка 02.07.2020 12:09