Јавне набавке добара: ЈНМВ 15/06-20 Тонери за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 30.06.2020 03:40
Конкурсна документација 30.06.2020 03:40
Додатне информације или појашњења 1 03.07.2020 02:15
Додатне информације или појашњења 2 03.07.2020 02:16
Измена конкурсне документације 06.07.2020 03:17
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 06.07.2020 03:18
Додатне информације или појашњења 3 08.07.2020 02:57
Одлука о додели уговора 14.07.2020 11:11
Обавештење о закљученом уговору 30.07.2020 08:12