Јавне набавке добара: ЈНМВ 16/06-20 Путничко возило по систему "старо за ново" за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 20.07.2020 12:19
Конкурсна документација 20.07.2020 12:20
Одлука о додели уговора 03.08.2020 08:08
Обавештење о закљученом уговору 05.08.2020 12:27