Јавне набавке услуга: ЈНМВ 14/06-20 - Продужење лиценце софтвера за виртуелизацију VMware за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 12.08.2020 08:27
Конкурсна документација 12.08.2020 08:27
Одлука о додели уговора 21.08.2020 02:59
Обавештење о закљученом уговору 01.09.2020 08:11