Јавне набавке услуга: ЈНМВ 17/06-20 Услуге ревизије у области информационих технологија за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 19.08.2020 11:35
Конкурсна документација 19.08.2020 11:36
Одлука о додели уговора 07.09.2020 10:37
Обавештење о закљученом уговору 14.09.2020 11:03