Јавне набавке радова: ЈНМВ 21/06-20 Радови на замени и проширењу вентилационих отвора у пословном објекту Агенције у ул. Бранкова бр. 25 у Београду


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 27.08.2020 10:39
Конкурсна документација 27.08.2020 10:40
Одлука о додели уговора 09.09.2020 09:22
Обавештење о закљученом уговору 29.09.2020 12:40