Јавне набавке радова: ЈНМВ 20/06-20 Молерско фарбарски радови за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 10.09.2020 02:58
Конкурсна документација 10.09.2020 02:59
Додатне информације или појашњења 1 11.09.2020 03:07
Одлука о додели уговора 23.09.2020 01:21
Обавештење о закљученом уговору 29.09.2020 08:32