Јавне набавке услуга: ЈНМВ 19/06-20 - Одржавање инсталација и опреме у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 15.09.2020 03:01
Конкурсна документација 15.09.2020 03:01
Одлука о додели уговора 24.09.2020 01:24
Обавештење о закљученом уговору 29.09.2020 02:28