Јавне набавке добара: ЈНОП15/06-20 Рачунарска опрема (софтверска) за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 30.09.2020 03:35
Конкурсна документација 30.09.2020 03:35
Додатне информације или појашњења 1 23.10.2020 03:28
Обавештење о измени конкурсне документације 27.10.2020 02:02
Измењена конкурсна документација 27.10.2020 02:03
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27.10.2020 02:04
Додатне информације или појашњења 2 30.10.2020 02:59
Одлука о додели уговора 17.11.2020 12:55
Обавештење о закљученом уговору партија 2 - обнова лиценци Red hat 03.12.2020 11:27
Обавештење о закљученом уговору партија 3 - софтвер за backup и репликацију виртуелних машина 03.12.2020 11:28
Обавештење о закљученом уговору партија 1 - обнова лиценци office 365 07.12.2020 01:18
Обавештење о закљученом уговору партија 4 - серверске лиценце SQL server standard 07.12.2020 01:19