Јавне набавке радова: ЈНМВ 22/06-20 Радови на замени паркета у пословном објекту Агенције у ул. Бранкова бр. 25 у Београду


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 06.10.2020 01:47
Конкурсна документација 06.10.2020 01:48
Додатне информације или појашњења 08.10.2020 04:13
Обавештење о измени конкурсне документације 08.10.2020 04:14
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 08.10.2020 04:14
Додатне информације или појашњења 14.10.2020 01:18
Обавештење о измени конкурсне документације 14.10.2020 01:19
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14.10.2020 01:19
Одлука о обустави поступка 28.10.2020 02:53
Обавештеље о обустави поступка 04.11.2020 02:56