Јавне набавке услуга: ЈНМВ 25/06-20 Услуге одржавања електроинсталација за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 04.11.2020 03:27
Конкурсна документација 04.11.2020 03:27
Одлука о додели уговора 17.11.2020 12:05
Обавештење о закљученом уговору 24.11.2020 08:38