Јавне набавке добара: ЈНМВ 24/06-20 Канцеларијски намештај за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 09.11.2020 12:33
Конкурсна документација 09.11.2020 12:33
Одлука о додели уговора 19.11.2020 10:06
Обавештење о закљученом уговору 25.11.2020 03:31