Јавне набавке услуга: ЈНМВ 27/06-20 - Израда техничке спецификације за унапређење и надоградњу софтверског решења за Регистар финансијских извештаја који води Агенција за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 16.11.2020 12:31
Конкурсна документација 16.11.2020 12:31
Одлука о додели уговора 27.11.2020 11:10
Обавештење о закљученом уговору 01.12.2020 08:11