Централни информациони систем-ЦИС

Позивни центар за грађевинске дозволе

Све информације из области грађевинарства можете пронаћи на адреси www.gradjevinskedozvole.rs.

За техничку и оперативну подршку за рад у корисничком систему, писати на: CEOP-APR@apr.gov.rs