Centralni informacioni sistem-CIS

Pozivni centar za građevinske dozvole

Sve informacije iz oblasti građevinarstva možete pronaći na adresi www.gradjevinskedozvole.rs.

Za pravna pitanja i podršku u vezi sa postupkom objedinjene procedure – „e-građevinske dozvole“, pisati na elektronsku adresu: gradjevinski.poslovi@mgsi.gov.rs, a za tehničku i operativnu podršku za rad u korisničkom sistemu, pisati na: CEOP-APR@apr.gov.rs