31. децембар 2018.

Од данас је на интернет страници Агенције омогућен приступ Централној евиденцији стварних власника.

Сазнај више

31. децембар 2018.

Агенција за привредне регистре ће данас објавити Претрагу огласа за регистроване привредне субјекте где ће бити омогућена претрага података о привредним субјектима код којих је објављен оглас, односно обавештење да су се стекли разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).

Сазнај више

31. децембар 2018.

Агенција за привредне регистре неће радити за Нову годину, 1. и 2. јануара, као и за Божић, 7. јануара 2019. године, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011).

Сазнај више

24. децембар 2018.

Агенција за привредне регистре ће до 31. децембра 2018. године успоставити Централну евиденцију стварних власника којој ће се приступати са интернет странице Агенције. Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима- стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (регистровани субјекти).

Сазнај више