21. септембар 2023.

У првих шест месеци ове године примљено је укупно 76.169 захтева путем информационог система Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП), јединствене, централне, јавне електронске базе података о свим предметима формираним по захтевима за издавање дозвола за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката. У посматраном периоду је путем овог система примљено за 5,79% више захтева него у истом периоду 2022. године.

Сазнај више

09. август 2023.

Преко половине позитивног нето резултата у 2022. години остварила су велика привредна друштва. Ова друштва остварила су укупан добитак у износу од 455,8 милијарди динара, који је повећан за 66,1% у односу на 2021. годину. Раст профитабилности праћен је повећањем броја запослених, за 27.770 радника више у односу на претходну годину и овај сегмент друштава једини је забележио повећање броја запослених.

Сазнај више

07. август 2023.

Обавештавамо кориснике да је дана 5.08.2023. године ступио на снагу нови Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС", бр. 63/2023), чиме је престао да важи стари Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС", бр. 42/2016). Правилник је објављен на страници Прописи / Правилници.

Сазнај више

27. јул 2023.

Обавештавамо матична правна лица, која су извршила обавезу достављања консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ), да у понедељак, 31. јула 2023. године, истиче рок за достављање документације уз тај извештај која је прописана чланом 45. Закона о рачуноводству.

Сазнај више