У Регистру финансијског лизинга је у прва четири месеца ове године одлучено о 9.541 регистрационој пријави, од чега је усвојено 9.495 регистрационих пријава.

У периоду од 1. јануара до 30. априла регистровано је 4.562 уговора о финансијском лизингу, укупне вредности 135,3 милиона евра.

У односу на исти период прошле године, када је регистровано 3.068 уговора укупне вредности 87,3 милиона евра, ове године се за 48,7% повећао број регистрованих уговора, али он још није достигао ниво из периода пре епидемије COVID-19, јер је у прва четири месеца 2019. године у Регистру финансијског лизинга регистровано 5.309 уговора о финансијском лизингу укупне вредности 137 милиона евра.

Међу предметима финансијског лизинга, у посматраном периоду (I-IV. 2021) најзаступљенија су била возила, од чега су путничка возила предмети лизинга у 53,0% регистрованих уговора, теретна возила у 26% уговора, док су друге врсте возила заступљене у 14,8% случајева. Машине и опрема су предмети лизинга у 6,0% регистрованих уговора, а непокретности у 0,2%.

Међу примаоцима лизинга, правна лица учествују са 84,4%, предузетници са 8,0%, физичка лица са 7,5%. Државни органи учествују са 0,1%.

Закључно са 30.04.2021.године, у Регистру финансијског лизинга је било активно 57.423 уговора о финансијском лизингу укупне вредности 1,8 милијарди евра. Непокретности су предмет финансирања у 60 уговора о финансијском лизингу, чија је укупна вредност 27,8 милиона евра.

Подсетимо, у Регистру финансијског лизинга је од 1. јануара 2021. године омогућено подношење електронске пријаве за регистрацију уговора о финансијском лизингу, као и свих осталих врста регистрационих пријава електронским путем, чиме је Агенција за привредне регистре омогућила прелазак на потпуно дигитални начин рада овог регистра.

24. мај 2021. Регионални портал привредних регистара, БИФИДЕКС, покреће комерцијалне услуге 26. мај 2021. Више од половине позитивног резултата остварила привредна друштва из Београдског региона, а регион Јужне и Источне Србије остварио најдинамичнији раст профитабилности