Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике који имају контролу над једним или више правних лица, односно обавезу достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2020. годину, у складу са Законом о рачуноводству, да рок за њихово достављање истиче у понедељак, 2. августа 2021. године.

 

Све информације односно инструкције у вези са састављањем и достављањем консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2020. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, могу се пронаћи на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја.

За додатна објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs .

За сва питања у вези приступа ПИС ФИ систему или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на мејл адресу sd@apr.gov.rs .

27. јул 2021. Пословање непрофитних институција у 2020. години 31. јул 2021. АПР у Нишу од понедељка ради на новој адреси