Агенција за привредне регистре је у току фебруара 2023. године покренула поступак принудне ликвидације 3.956 привредних друштава која нису доставила своје финансијске извештаје за 2019. и 2020. годину до краја пословне 2021. године, до када су ови финансијски извештаји могли да се достављају у складу са Законом о рачуноводству. Претходно је Агенција објавила обавештења привредним друштвима да су се стекли неотклоњиви разлози за принудну ликвидацију која су, у складу са Изменама и допунама Закона о привредним друштвима ("Сл гласник РС", бр. 109/2021), била објављена у трајању од 30 дана.

У складу са одредбом члана 547. став 4. Закона о привредним друштвима, на интернет страници Агенције објављени су огласи привредним друштвима о покретању принудне ликвидације у трајању од 60 дана и промењен је регистарски статус, а уз пословно име ових друштава додат је део – у принудној ликвидацији.

Огласи и обавештења објављени су у Регистру привредних субјеката, на страници на којој се објављују регистровани подаци о сваком појединачном привредном друштву, а решења о покретању поступка принудне ликвидације у папирној форми упућена су, путем поште, на регистроване адресе седишта ових друштава.

По истеку законског рока од 60 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Агенције, регистратор надлежан за вођење Регистра привредних субјеката ће, у даљем року од 30 дана, донети појединачне акте о брисању, на основу којих ће обрисати друштва из регистра, у складу са законом о регистрацији.

Претрагу огласа и обавештења о привредним друштвима код којих су се стекли разлози за принудну ликвидацију могуће је извршити и путем линка https://pretraga5.apr.gov.rs/pretragaoglasa

24. фебруар 2023. Резултати истраживања о могућностима унапређења система ЦЕОП за издавање е-Грађевинских дозвола 03. март 2023. Техничка подршка за обвезнике финансијског извештавања и викендом