Од 31.01.2023. године, када је пуштен у рад систем за пријем, обраду и јавно објављивање финансисјких извештаја (ПИС ФИ Агенције), своју законску обавезу достављања редовних годишњих финансијских извештаја је, закључно са 02.03.2023. године, испунило 36.960 обвезника, од чега је 5.443 обвезника доставило изјаве о неактивности.

До 31.03.2023. године, када истиче законски рок, Агенција очекује да ће бити достављано још око 240.000 извештаја.

Како бисмо пружили техничку подршку у вези са приступом ПИС ФИ систему Агенције и потписивањем захтева или документације, Сервис деск Агенције ће, почевши од суботе 4. марта, сваког викенда пружати техничку подршку обвезницима, и то према следећем распореду:

  • 4. март. (субота) - од 09:00 до 15:00,
  • 11. март (субота) - од 09:00 до 15:00,
  • 18. март (субота) - од 09:00 до 15:00,
  • 25. март (субота) - од 09:00-19:00.

Корисници се могу обратити Сервис деску путем електронске поште, на адресу: sd@apr.gov.rs.

 

01. март 2023. Покренути поступци принудне ликвидације привредних друштава 08. март 2023. Учешће жена у привреди