Агенција за привредне регистре обрадила је податке из базе Регистра привредних субјеката, на основу којих се може закључити да заступљеност жена у привредним субјектима још увек није достигла задовољавајући ниво у поређењу са заступљеношћу мушкараца, мада се, у том смислу, из године у годину, бележи умерен позитиван тренд.

Подаци су објављени у облику инфографике- Заступљеност жена у привредним субјектима.

У контексту ове увек актуелне теме о родној равноправности, подаци Агенције показују значајно већи проценат заступљености жена у свим организационим деловима Агенције.

Наиме, од 441 запосленог и радно ангажованог лица у Агенцији, жене чине 63%.

Жене су у већем броју заступљене на извршилачким позицијама (62%), као и на руководећим положајима (организација, правни послови, финансијско економски послови, регистри у надлежности Агенције).

Послове „директор сектора” и „регистратор” обављају 4 жене и 2 мушкарца.

03. март 2023. Техничка подршка за обвезнике финансијског извештавања и викендом 10. март 2023. АПР-у специјално признање НАЛЕД-а за допринос реформама у Србији