Корисницима посебног информационог система Агенције за састављање и достављање финансијских и других извештаја и прописане документације, Агенција за привредне регистре је омогућила коришћење посебне „NexU-APR“ апликације, помоћу које могу извршити потписивање тих извештаја за 2019. годину. Коришћењем те апликације, корисници могу потписивати и документацију којa се прилажe уз извештај, пре њеног учитавања у систем, како би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа.

Агенција је објавила упутство за потписивање докумената квалификованим електронским потписом, у којем су описани поступци инсталације софтвера сертификационих тела одговорних за издавање електронских потписа, као и поступци инсталације „NexU-APR“ апликације за електронско потписивање докумената, у зависности од оперативног система који се користи.

Све верзије „NexU-APR“ апликације за електронско потписивање преузимају се са линка https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje.

Корисник, који до сада није инсталирао NexU апликацију, треба да преузме NexU-APR instalacija za Windows - verzija 1.21 - 67 MB. Корисник, који од раније има инсталирану NexU апликацију, треба да преузме и инсталира NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.21 - 22 MB.

Посебно скрећемо пажњу корисницима, који за потписивање користе сертификате МУП-а издате на личним картама пре 18. августа 2014. године, да прво инсталирају NexU-APR instalacija za Windows - verzija 1.21 - 67 MB (без обзира да ли већ имају инсталирану неку ранију верзију те апликације), а затим и NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB (koristiti samo za lične karte izdate do 18.08.2014).

Питања у вези електронског потписивања извештаја и документације, односно примене посебног информационог система, корисници треба да шаљу на електронску адресу техничке подршке Агенције: sd@apr.gov.rs.

Остале детаљне инструкције у вези са достављањем финансијских и других извештаја за 2019. годину, објављене су у делу Регистра финансијских извештаја где су објављена сва правила, техничка и корисничка упутства, као и видео упутства, која треба да олакшају поступак састављања и достављања финансијских извештаја за 2019. годину у електронској форми.

31. јануар 2020. Разврставање правних лица и група правних лица на основу финансијских извештаја за 2019. годину 05. фебруар 2020. Са новим лиценцама наставиле рад 262 туристичке агенције организатори путовања