Због затварања шалтера, Агенција за привредне регистре је појачала рад Инфо центра, ради ефикасније комуникације са корисницима који имају питања у вези административних послова које треба да обаве у АПР-у у околностима ванредног стања изазваног пандемијом COVID- 19.

Осим телефона 011 20 23 350, Инфо центар АПР-а увео је телефон 011 33 07 865, као и фиксне и мобилне телефоне из 13 организационих јединица Агенције, преко којих ће запослени у организационим јединицама пружати одговоре на питања суграђана и осталих корисника.

Сви телефони, као и имејл- адресе регистара, којима се корисници могу обратити с питањима и путем електронске поште, објављени су на страници Контакти.

19. март 2020. Затварају се шалтери АПР-а, а пријем захтева обављаће се путем поштанских оператора 24. март 2020. Адреса за слање захтева и пријава поштом