Приступ обавештењима о започетим поступцима намирења и вансудској продаји од данас је могућ и преко oгласне табле Регистра залоге. Законом о изменама и допунама Закона о Заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, број 31/2019) прописано је објављивање обавештења о намери намирења и обавештења о месту и времену одржавања вансудске продаје. Обавештења објављена почев од 7. маја 2019. године, када је наведени пропис ступио на снагу, од сада су доступна и на огласној табли Регистра залоге којој можете приступити у одељку „Претраживање података – Остале претрагe"

05. јул 2020. Обавезно ношење зaштитних маски и поштовање физичке дистанце у пословним објектима АПР-а 31. јул 2020. 4. августа 2020. године истиче рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину