Нова, унапређена верзија информационог система Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП) за еГрађевинске дозволе, која је пуштена у рад 12. јула 2021. године,  уведена је како би олакшала подношење захтева, унос података и праћење предмета у току поступка обједињене процедуре за издавање електронских грађевинских дозвола.

У систему за електронско издавање грађевинских дозвола ради више од 9.300 корисника из надлежних органа и других институција са јавним овлашћењима за спровођење обједињене процедуре, а од почетка рада овог система је више хиљада подносилаца захтева доставило око 8.500.000 докумената у електронском облику. 

Због обимних измена и извршених подешавања у систему, потребно је време за стабилизацију система и прилагођавање корисника на промене. Упућујемо кориснике да се упознају са новинама у систему путем корисничких видео упутстава која су објављена на  интернет страници Агенције за привредне регистре, где су за сваку групу корисника дата упутства за коришћење апликативних решења, у складу са њиховим улогама и овлашћењима у систему.

Како једну од новина чини и компонента за електронско плаћање такси и накнада преко портала еУправе, чија имплементација је проузроковала проблеме у раду једног броја корисника који су уплате извршили преко појединих банака, упућујемо кориснике на стари начин плаћања такси и накнада до отклањања техничких проблема у имплементацији  ове компоненте.

Централном информационом систему се приступа преко веб-сајта АПР-а, пријављивањем корисника преко интернет странице- Регистри/Грађевинске дозволе, где се корисничким упутствима приступа путем тастера „Помоћ” и „Видео упутства”.

За сва питања у вези коришћења апликативног система ЦЕОП и додатне информације које треба да помогну корисницима приликом рада у новој, унапређеној верзији информационог система, Агенција за привредне регистре је обезбедила корисничку подршку, која је доступна путем електронске поште (CEOP-APR@apr.gov.rs)  или путем телефона: 011 635-9799; 011 635 9835; 011 635-9801 и 011 635 9802.

07. јул 2021. Нова, унапређена верзија Централног информационог система Агенције за еГрађевинске дозволе биће пуштена у рад 12. јула 2021. године 27. јул 2021. Пословање непрофитних институција у 2020. години