Општи подаци

Матични број 17580175  
Назив субјекта Агенција за привредне регистре
Седиште

Бранкова 25, Београд (Савски Венац)  

Делатност Помоћни послови за функционисање државе (75140)
Величина  Средње

Финансијски извештаји