Агенција за привредне регистре је успешно прошла екстерну проверу Система за управљање сигурношћу информација и тиме се сертификовала према стандарду ISO/IEC 27001:2013. 

Овај сертификат о додатој вредности, стечен средином јануара 2022. године, потврда је да Агенција:

  • пружа корисницима и заинтересованим странама поверење у погледу заштите информација,
  • подржава усклађеност са релевантним законима и прописима,
  • показује кредибилитет и поверење,
  • смањује појаву ризика у пословању,
  • изграђује безбедносну културу,
  • подиже свест о безбедности информација,
  • показује посвећеност безбедности информација на свим нивоима у организацији,
  • промовише стално побољшање у области безбедности информација,
  • штити организацију, имовину и заинтересоване стране.