Назив Преузимање
Упутство о ближим условима и начину уноса података о мерама и подстицајима регионалног развоја
Правила логичке контроле података у Регистру
Корисничко упутство за рад са апликацијом Регистра