Обавезна електронска регистрација оснивања привредних друштава од 17. маја 2023. године.

Од 17. маја 2023. године на снази је одредба члана 9. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, те од овог датума више није дозвољено поднети папирну пријаву за оснивање привредног друштва (ДОО, АД, КД и ОД), већ се пријава може поднети искључиво у електронској форми путем посебне корисничке апликације (изузев за друштва која настају из статусне промене и за предузетнике који настављају обављање делатности у форми привредног друштва).

Остале правне форме које се региструју у Регистру привредних субјеката (задруге и задружни савези, јавна предузећа, огранци и представништва страних привредних друштава) могу и даље да се оснивају на досадашњи начин (у папиру), с тим што је омогућено и подношење електронске пријаве за оне који то желе.

Детаљна упутства за електронску регистрацију оснивања можете пронаћи овде, одговоре на неке од најчешћих недоумица у вези са одредбом члана 9. став 2. можете пронаћи у посебној секцији Питања и одговори.