Obavezna elektronska registracija osnivanja privrednih društava od 17. maja 2023. godine.

Od 17. maja 2023. godine na snazi je odredba člana 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, te od ovog datuma više nije dozvoljeno podneti papirnu prijavu za osnivanje privrednog društva (DOO, AD, KD i OD), već se prijava može podneti isključivo u elektronskoj formi putem posebne korisničke aplikacije (izuzev za društva koja nastaju iz statusne promene i za preduzetnike koji nastavljaju obavljanje delatnosti u formi privrednog društva).

Ostale pravne forme koje se registruju u Registru privrednih subjekata (zadruge i zadružni savezi, javna preduzeća, ogranci i predstavništva stranih privrednih društava) mogu i dalje da se osnivaju na dosadašnji način (u papiru), s tim što je omogućeno i podnošenje elektronske prijave za one koji to žele.

Detaljna uputstva za elektronsku registraciju osnivanja možete pronaći ovde, a odgovore na neke od najčešćih nedoumica u vezi sa primenom odredbe člana 9. stav 2. možete pronaći u posebnoj sekciji Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori